051-38823210

زمان ارسال سفارشات پستی ( به استثناء روزهای تعطیل )

شنبه تا چهارشنبه

سفارش قبل ساعت 12 ظهر

ارسال روز بعد

روز چهارشنبه

سفارش قبل ساعت 12 ظهر

ارسال روز بعد

پنج شنبه و جمعه

سفارش تا شنبه قبل ساعت 12 ظهر

ارسال روز یک شنبه

زمان ارسال سفارشات با پیک ( ویژه شهر مشهد )

معمولا یک روز بعداز ثبت سفارش ارسال خواهد شد.( به استثناء روزهای تعطیل )